"Maatwerk en Synergie"

Identiteit

Niet alleen individuen maar ook relaties, systemen, organisaties, gemeenschappen en maatschappijen hebben een eigen identiteit en identiteitsvraagstuk. We spreken van een gezamenlijke, collectieve identiteit.

Het gezond functioneren van identiteiten wordt bepaald door de mate waarin samenhang bestaat binnenin de identiteit (interne samenhang) en met de context (externe samenhang).

Disfunctionele identiteiten worden gekenmerkt door het ontbreken van samenhang met als gevolg vervreemding, instabiliteit, onvrede en conflicten. Dit komt tot uiting in tal van psychische, sociale en maatschappelijke en zelfs globale problemen.

Onze identiteiten komen tot stand door een wisselwerking van een verscheidenheid aan verbindende en onthechtende factoren.

Als professional zie ik het als mijn taak om in deze wisselwerking als verbindende factor op te treden en bij te dragen aan een meer adequate interne en externe samenhang, zodat wezenlijke behoeften aan vrede, stabiliteit, identificatie en zelfverwezenlijking vervuld kunnen worden.

Het proces van identiteitsvorming dat via bewustwording, inzicht en adaptatie verloopt, begint natuurlijk met de kennismaking, met jezelf en met je omgeving.

Een licht confronterend instrument dat ik in dit proces gebruik is mijn gedicht "Wie Ben Ik?".

Download deze hier.
Copyright 2008-2014 Psynergis | Webdesign INCISOFT | Laatste wijziging: 25 Apr 2014