Bronnen

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

De landelijke beroepsvereniging van psychologen draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden.

www.psynip.nl

FamilyCare Deventer

Praktijk voor leren en gedrag.

www.praktijkvoorlerenengedrag.nl

GezondNU

Maandblad voor gezondheid en lifestyle.

gezondnu.nl