Consultancy

Vanuit Psynergis-Consultancy worden een verscheidenheid aan bedrijfspsychologische producten en diensten geleverd op het niveau van de individuele werknemer, het management, het team en de organisatie.

Producten en diensten

Advies

Psychosociale advisering van medewerkers, management en organisatie bij specifieke arbeid- en organisatiegerelateerde vraagstukken.

Behandeling

Behandeling en begeleiding bij arbeidsrelevante problematiek. In tegenstelling tot de eerstelijnspsychologie is nadrukkelijk sprake is van een contextuele aanpak waarbij ook wordt samengewerkt met de bedrijfsarts en de werkgever. De behandeling is gericht op vermindering van klachten, verbetering van het functioneren, voorkomen van uitval en/of bevorderen van een gezonde en duurzame reïntegratie.

Coaching

Individuele en teamgerichte coachingtrajecten waarbij over een afgesproken periode aan professionele en persoonlijke leerdoelen wordt gewerkt. Bij voorkeur geschikt voor het management, het midden- en het hogere kader die hun professionele attitude willen ontwikkelen. Ook bijzonder geschikt bij loopbaanvraagstukken die samenhangen met reorganisatie, promotie, demotie, carrièreswitch, pensioen, werk en zingeving.

Diversiteitmanagement

Voorlichting, training en advies aan medewerkers, management en organisatie bij vraagstukken op het gebied van culturele diversiteit, vergrijzing en emancipatie. De interventies zijn gericht op het vergroten van kennis en aanleren van vaardigheden voor het adequaat hanteren van diversiteitvraagstukken. Het doel is te profiteren van de kansen die diversiteit binnen een organisatie biedt.

Workshop

Een interactieve bijeenkomst met als doel het vergroten van kennis en inzicht op het gebied van communicatie, assertiviteit, timemanagement, balans werk en privé. Tevens kan op verzoek een specifieke workshop op maat verzorgd worden.

Training

Een of meerdere dagdelen interactieve bijeenkomsten met als doel het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van burn-out preventie, intercollegiale samenwerking en omgangsvormen, diversiteit en interculturele communicatie. Tevens kan op verzoek een specifieke training op maat verzorgd worden.

Conflictbemiddeling

Bemiddeling bij dreigende of actuele conflicten of samenwerkingsproblemen op het werk. Het doel van conflictbemiddeling is om de verstoorde werkverhoudingen te verbeteren en/of een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden. Er wordt gestreefd naar een duurzame verbetering van het individuele functioneren en van de samenwerking. Voorkomen wordt dat een aanhoudend conflict de productiviteit en de arbeidsvreugde aantast en uitmondt in ziektegedrag.

Teambuilding

Creatieve en inspirerende teaminterventies met als primaire doel de onderlinge verbondenheid te versterken. Een goede teambinding heeft een positief effect op de samenwerking, het werkplezier, de productiviteit en het ziekteverzuim. Deze interventie is bijzonder geschikt als onderdeel van een reorganisatie of na andere ingrijpende en ontregelende gebeurtenissen.

Overig

Psychologisch onderzoek, loopbaanbegeleiding, traumaopvang, vertrouwenspersoon en privé-problemen met een negatieve invloed op het professionele functioneren zoals relatieproblemen, scheiding, rouwproblematiek, ziekte binnen het gezin, relaties op het werk.

Tarief

De levering van de verschillende diensten en producten is gebaseerd op een uurtarief van 175 euro exclusief BTW.

De totale tijdsduur en kosten voor een interventie worden vooraf met u overeengekomen.