Psychologie

Vanuit Psynergis-psychologie wordt eerstelijnspsychologische zorg geleverd aan jongeren, volwassenen en ouderen op het niveau van individuen, relaties, gezinnen en groepen.

Eerstelijnspsychologie

Eerstelijnspsychologische zorg betreft de diagnostiek en behandeling van mensen met niet complexe, matig ernstige psychische en psychosociale problemen, die daardoor in hun maatschappelijke functioneren worden gehinderd.

Wachtlijst

Momenteel is de wachtlijst minder dan 3 weken.

Behandelmethoden

De behandeling in de eerste lijn is kortdurend en generalistisch van aard.
Afhankelijk van de problematiek wordt gebruikt gemaakt van therapeutische methoden en technieken uit ondermeer de volgende therapievormen:

Cognitieve Gedragstherapie RET (rationele emotieve therapie) EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) Relatietherapie Systeemtherapie Integratieve therapie Oplossingsgerichte therapie Directieve therapie

Behandelgebieden

Relatieproblematiek

Partnerrelatie, ouder-kind, gezinsproblematiek, werkrelatieproblematiek, arts-patientrelatieproblematiek, …

Levensfaseproblematiek

Puberteit, volwassenheid, huwelijk, ouderschap, midlife, empty nest, pensioen, ouderdom, overlijden, …

Identiteitsproblematiek / persoonlijkheidsproblematiek

Onzekerheid, Negatief zelfbeeld, instabiliteit, afhankelijkheid, hechtingsproblematiek, …

Aanpassings- en verwerkingsproblematiek

Rouwprobleem, scheiding, ontslag, verhuizing..

Existentiele problematiek

Religie, levensbeschouwing, zingeving, …

Arbeids- en studie gerelateerde problematiek

Burnout, arbeidsconflict, re├»ntegratie, loopbaanvraagstukken, studieproblemen, …

Conflicten

Arbeidsconflicten, persoonlijke conflicten, zakelijke conflicten, scheidingsconflicten, …

Spannings-, stemmings- en angstproblematiek

Depressie, fobie, paniek, trauma’s, …

Psychosomatische problematiek

Hypochondrie, somatoforme stoornissen, fybromyalgie, chronische vermoeidheid, whiplash, …

Gedragsproblematiek

Dwangmatigheid, agressiviteit, passiviteit, impulsiviteit, subassertiviteit …

Tarief psychologie

Vanaf 2014 wordt eerstelijnspsychologische zorg onderdeel van de Generalistische Basis GGZ.

Voor vergoeding van de kosten door uw verzekeraar, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts naar de BasisGGZ nodig. Psynergis heeft voor 2014 een contract met alle zorgverzekeraars.

Afhankelijk van de ernst, duur, risico en complexiteit van de problematiek wordt na de intake/diagnostiekfase gekozen voor een zorgproduct Kort (294 minuten), Middel (495 minuten), Intensief (750 minuten) of Chronisch (753 minuten). Als blijkt dat andere zorg geïndiceerd is, wordt u terugverwezen naar de huisarts en wordt het Transitieproduct (circa 160 Euro) in rekening gebracht.

Voor de Generalistische basis GGZ bestaat geen eigen bijdrage maar de kosten vallen wel onder het eigen risico in de zorg (360 Euro in 2014). Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico in de zorg.

Vanaf 2014 vindt geen vergoeding meer plaats voor werk- relatie-, of aanpassingsstoornissen of psychosociale problemen. In dergelijke gevallen is het mogelijk om de behandeling zelf te betalen. U betaalt dan het basistarief van 90 Euro voor een consult van 45 minuten.

In geval van functioneringsproblemen en/of ziekteverzuim is een bedrijfspsychologisch traject via Psynergis Consultancy mogelijk. Omdat functioneringsproblemen en ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten een behoorlijke kostenpost vormen, zien werkgevers het belang in van investering in een bedrijfspsychologisch traject. U kunt bij uw werkgever of uw bedrijfsarts navragen of een bedrijfspsychologisch traject wordt vergoed.

Zie ook www.invoeringbasisggz.nl Doe vooraf navraag bij uw ziektekostenverzekeraar over de vergoedingsvoorwaarden zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.