Psychologie

Vanuit Psynergis-psychologie wordt eerstelijnspsychologische zorg geleverd aan jongeren, volwassenen en ouderen op het niveau van individuen, relaties, gezinnen en groepen.

Eerstelijnspsychologie (Basis-GGZ)

Eerstelijnspsychologische zorg betreft de diagnostiek en behandeling van mensen met niet complexe, matig ernstige psychische en psychosociale problemen, die daardoor in hun maatschappelijke functioneren worden gehinderd.

Wachtlijst

Momenteel is de wachtlijst minder dan 3 weken.

Behandelmethoden

De behandeling in de eerste lijn is kortdurend en generalistisch van aard.
Afhankelijk van de problematiek wordt gebruikt gemaakt van therapeutische methoden en technieken uit ondermeer de volgende therapievormen:

Cognitieve Gedragstherapie RET (rationele emotieve therapie) EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) Relatietherapie Systeemtherapie Integratieve therapie Oplossingsgerichte therapie Directieve therapie

Behandelgebieden

Relatieproblematiek

Partnerrelatie, ouder-kind, gezinsproblematiek, werkrelatieproblematiek, arts-patientrelatieproblematiek, …

Levensfaseproblematiek

Puberteit, volwassenheid, huwelijk, ouderschap, midlife, empty nest, pensioen, ouderdom, overlijden, …

Identiteitsproblematiek / persoonlijkheidsproblematiek

Onzekerheid, Negatief zelfbeeld, instabiliteit, afhankelijkheid, hechtingsproblematiek, …

Aanpassings- en verwerkingsproblematiek

Rouwprobleem, scheiding, ontslag, verhuizing..

Existentiele problematiek

Religie, levensbeschouwing, zingeving, …

Arbeids- en studie gerelateerde problematiek

Burnout, arbeidsconflict, re├»ntegratie, loopbaanvraagstukken, studieproblemen, …

Conflicten

Arbeidsconflicten, persoonlijke conflicten, zakelijke conflicten, scheidingsconflicten, …

Spannings-, stemmings- en angstproblematiek

Depressie, fobie, paniek, trauma’s, …

Psychosomatische problematiek

Hypochondrie, somatoforme stoornissen, fybromyalgie, chronische vermoeidheid, whiplash, …

Gedragsproblematiek

Dwangmatigheid, agressiviteit, passiviteit, impulsiviteit, subassertiviteit …

Tarief

IN TEGENSTELLING TOT EERDERE JAREN HEEFT DE PRAKTIJK GEEN CONTRACT AFGESLOTEN MET ZORGVERZEKERAARS. DIT HOUDT IN DAT U ZELF DE BEHANDELING MOET BETALEN. HET TARIEF IS CONFORM HET NZA-TARIEF VOOR VRIJGEVESTIGDE GZ-PSYCHOLOGEN. (zorgprestatiemodel.nza.nl)

Indien bij u sprake is van werkgerelateerde of arbeidsrelevante problematiek is een bedrijfspsychologisch traject via Psynergis Consultancy mogelijk. Omdat functioneringsproblemen en ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten een behoorlijke kostenpost vormen, zien werkgevers het belang in van een investering in een bedrijfspsychologisch traject. U kunt bij uw werkgever of bedrijfsarts navragen of een bedrijfspsychologisch traject wordt vergoed.